Úvod

Začínate podnikať, alebo rozširujete podnikanie a hľadáte niekoho, kto Vám bude viesť účtovníctvo? Trávite veľa času pri spracovávaní účtovných dokladov? Nestíhate sledovať neustále zmeny v zákonoch? Veľmi rada Vám pomôžem, kontaktujte ma.

 

O firme

Moje meno je Ing. Zuzana Valová a som konateľkou vo firme Zaúčtuj PB, s. r. o., ktorá vznikla dňa 16. 3. 2018 zapísaním do Obchodného registra SR. Spoločnosť s ručením obmedzeným je pokračovaním môjho živnostenského podnikania.

Vo firme sa starám o zodpovedné a spoľahlivé poskytnutie služieb v oblasti účtovníctva a daní. Pracujem v softvéri od Krosu a Asseca. V mene spoločnosti Zaúčtuj PB, s. r. o. som uzavrela i poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.

Svoju účtovnícku dráhu som odštartovala získaním znalostí počas štúdia na Obchodnej akadémii, v roku 2012 som vyštudovala Ekonomiku a management na ESF MU v Brne a neustále sa snažím o získavanie nových poznatkov. Počas štúdií som pracovala ako účtovníčka v Emersone. Neskôr ma zaúčala účtovníctvo RNDr. Alžbeta Valová, po ktorej som prebrala účtovnícku firmu. Bola som 2 roky živnostníčkou s hlavným predmetom podnikania vedenie účtovníctva.

 

Účtovnícke služby

Ponúkam nasledovné služby:

 • podvojné účtovníctvo – vedenie hlavnej knihy, evidenciu pohľadávok, záväzkov, majetku, inventarizáciu, uzávierku a závierku
 • jednoduché účtovníctvo – vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihu pohľadávok, záväzkov, evidenciu majetku, výkazy
 • daňová evidencia
 • evidencia DPH
 • daňové priznanie:
  • k DPH, kontrolné a súhrnné výkazy
  • k dani z príjmu FO a PO
  • k dani z motorových vozidiel
 • daňová optimalizácia
 • kniha jázd
 • mzdy – spracovanie miezd, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mesačné výkazy, hlásenia

Cenovú ponuku Vám rada poskytnem mailom valova@zauctuj-pb.sk na základe bližších informácií o Vašej firme a o počte účtovných dokladov.