Účtovníctvo Považská Bystrica

Využite svoj čas efektívnejšie a zdôverte Vaše účtovníctvo do rúk účtovníka.

Vediem jednoduché i podvojné účtovníctvo v Považskej Bystrici.

 

Účtovnícke služby

Ponúkam nasledovné služby:

 • podvojné účtovníctvo – vedenie hlavnej knihy, evidenciu pohľadávok, záväzkov, majetku, inventarizáciu, uzávierku a závierku
 • jednoduché účtovníctvo – vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihu pohľadávok, záväzkov, evidenciu majetku, výkazy
 • daňová evidencia
 • evidencia DPH
 • daňové priznanie:
  • k DPH, kontrolné a súhrnné výkazy
  • k dani z príjmu FO a PO
  • k dani z motorových vozidiel
 • daňová optimalizácia
 • kniha jázd
 • mzdy – spracovanie miezd, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mesačné výkazy, hlásenia

 

Cenník

Cenovú ponuku Vám rada poskytnem mailom valova@zauctuj-pb.sk na základe bližších informácií o Vašej firme a o počte účtovných dokladov.